Tag: ใส่เลนส์เสริม

ใส่เลนส์เสริม

ข้อดีของ “การใส่เลนส์เสริม” ในการรักษาการมองเห็นข้อดีของ “การใส่เลนส์เสริม” ในการรักษาการมองเห็น

การ “ใส่เลนส์เสริม” นั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาสำหรับคนที่มีอาการสายตาสั้น และ สายตาเอียง  ซึ่งจะแตกต่าจากการรักษาด้วยเลสิคเพียงเล็กน้อยเพราะว่าไม่มีการใช้เลเซอร์ในการรักษา แต่ว่าจะเป็นการใช้ เลนส์เสริมใส่เข้าไปหลังกระจกตาเพื่อทำให้มองเห็นได้ปกติ้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิธ๊การรักษาที่ค่อนข้างจะดีอย่างมาก และ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของ การใส่เลนส์เสริมกันดีกว่านะครับว่าการใส่เลนส์เสริมนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง   กระจกตาบางก็สามารถรักษาได้   ในการรักษานั้น หากว่าการทำเลสิคนั้นถ้าหากว่ามีกรจะกตาที่บางนั้นจะไม่สามารถทำการรักษาได้ เนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้เลเซอร์ไปปรับความโค้งของกระจกตา ดังนั้นหากว่ามีกระจกตาที่บางแล้ว จะไม่สามารรถรักษาได้ด้วยการเลสิค แต่สำหรับการรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริมนั้นจะสามารถทำได้เช่นกันแม้ว่ากระจกตานั้นจะบางเพียงใดก็ตาม  มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่น้อยมาก   อีกหนึ่งข้อดีนั้นคือในเรื่องของ “การเกิดผลข้างเคียง” นั้นถ้าหากว่าเราเลือกใช้เลนส์เสริมในการรักษาดวงตาของเรานั้นการเกิดผลข้างเคียงนั้นค่อนข้างจะน้อยอย่างมากทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิต และ การมองเห็นได้อย่างปกติโดยที่เวลาไม่นานก็จะชินนั้นเอง  วัสดุปลอดภัยในการมองเห็นกับมนุษย์   ในเรื่องของวัสดุในการเลือกใช้ และนำมาใส่นั้น วัสดุนั้นมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างแน่นอนทำให้เรานั้นมั่นใจได้เลยว่าวัสดุที่เราจะนำมาใสในกระจกตานั้นไม่มีอันตรายและมีการมองเห็นที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน   แผลผ่าตัดขนาดเล็กมาก  

READ MOREREAD MORE