ขนส่งสินค้าจากจีน กับ 5 ข้อที่ควรรู้ เพื่อการประหยัดต้นทุนและความคุ้มค่าของผู้ประกอบการ

ขนส่งสินค้าจากจีน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งแม้จะถูกหรือแพงเพียงใดแต่ก็ต้องล้วนอ้างอิงอยู่กับความจริงและธรรมเนียมการเป็นผู้ค้าที่ดีว่าสินค้าของเราควรไปให้ทันตามความเร่งด่วนของผู้ค้า ในเรื่อง ความเร่งด่วนที่ต้องการให้สินค้าไปถึงปลายทาง ในบทความนี้เราลองมาดู 3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าจากจีนกันต่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันเลย

อย่าง ความปลอดภัยด้านการขนส่ง นับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งเพื่อการประหยัดต้นทุนและความคุ้มค่าเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งทางรถบรรทุกเป็นที่นิยมมากกว่าขนส่งทางรถไฟเนื่องจากความเสี่ยงของสินค้าสูญหายมีน้อย เนื่องมาจากการขนส่งที่เป็นระเบียบแบบแผนและมีความจำเพาะ ในขณะที่แม้การขนส่งทางเรือบรรทุกสินค้าจะมีต้นทุนที่ถูกดังที่ได้กล่าวมาในส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็ตาม แต่ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความปลอดภัย ดังนั้น การขนส่งทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการที่สินค้าจะสูญหายหรือพลัดหลง จึงควรมีการป้องกันเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ผู้ขนส่งสินค้าจากจีนจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและเหมาะสม เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายในระหว่างการเดินทางข้ามน้ำข้ามสมุทรมา 

เรื่องต่อมาได้แก่ ลักษณะของสินค้า เพราะขนาดและน้ำหนักของสินค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่งทั้งสิ้น การขนส่งทางรถบรรทุกและทางเครื่องบิน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและปริมาณไม่มาก เนื่องด้วยศักยภาพของพาหนะขนส่ง ส่วนการขนส่งทางเรือเหมาะกับสินค้าน้ำหนักมาก ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาไทยยังต้องคำนึงถึงว่า สินค้านั้นเป็นวัตถุอันตราย บอบบางและมีมูลค่าสูงหรือไม่อีกด้วย เพราะหากเข้าข่ายดังกล่าว การขนส่งทางรถบรรทุกถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าแตกหักง่ายและสินค้ามีมูลค่าสูงแม้กระนั้น ยังมีข้อควรพิจารณาอื่นๆ ก็เป็นข้อพิจารณาที่ไม่ควรละทิ้งเช่นกัน เป็นต้นว่า ข้อกำหนดของสัญญาการนำเข้าและส่งออก โดยบริษัท shipping อาจกำหนดให้ใช้รูปแบบการขนส่งเฉพาะ ซึ่งส่งผลต่อเรื่องปัจจัยที่เราควบคุมมิได้ / ที่ตั้งของปลายทางหรือจุดหมายของการขนส่งอยู่ที่ใดและมีข้อจำกัดเส้นทางการขนส่งหรือไม่ / ปลายทางของผู้ส่ง มีที่ตั้ง ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือโกดังเก็บสินค้าของบริษัท shipping ที่ใช้บริการหรือไม่ หากใกล้กับสถานที่เหล่านี้ ผู้นำเข้าสามารถเข้าไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเอง ณ จุดส่งของ ซึ่งจะส่งผลให้เราลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปได้เช่นกัน ก็ล้วนเป็นปัจจัยและข้อควรพิจารณาที่พึ่งระลึกถึงเสมอ