ก่อนเข้าร่วมเป็นร้านอาหาร foodpanda ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

ร้านอาหาร foodpanda

                นโยบายหนึ่งของฟู้ดแพนด้าที่ต้องการหาพันธมิตรร้านอาหารเข้ามาร่วมให้บริการแก่ผู้บริโภคให้มากที่สุดก็คือ ต้องการช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านอาหาร ซึ่งในบางกิจการถึงจะมีรสมือในการปรุงอาหารที่ดี แต่กลับต้องเปิดร้านในทำเลที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้และเข้าไปไม่ถึง ทำให้รายได้ที่ควรจะได้เพิ่มขึ้นกลับมีแต่ลูกค้าประจำที่รู้จัก การเข้าร่วมเป็นหนึ่งพันธมิตร ร้านอาหาร foodpanda จึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการโปรโมทร้านผ่านช่องทางอื่น เพราะจากตัวเลขยอดขายของผู้ที่เข้าร่วมร้านอาหารกับฟู้ดแพนด้า ล้วนมียอดขายที่สูงขึ้นจากเดิมถึง 10 เท่า ดังนั้นต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดที่คุณจะต้องใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นร้านอาหารกับฟู้ดแพนด้า

เอกสารที่คุณต้องใช้สมัครสำหรับเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์

                เอกสารที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสมัครเป็นพาร์ทเนอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือเอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา เอกสารสำหรับบริษัท และเอกสารสำหรับชาวต่างชาติ

  • บุคคลธรรมดา จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และที่สำคัญคือรูปถ่ายหน้าร้านที่จะต้องเห็นพื้นที่ความสะอาดภายในร้าน และเห็นป้ายชื่อร้านชัดเจน
  • บริษัท จะต้องมี ภ.พ.20 หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, หนังสือรับรองทะเบียนบริษัท, สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปถ่ายหน้าร้านที่แสดงถึงความสะอาดในร้าน และเห็นป้ายชื่อร้านชัดเจน
  • ชาวต่างชาติ จะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาเอกสารที่พักอาศัยในประเทศไทย พร้อมรับรองสำเนา, สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา และรูปถ่ายหน้าร้านที่เห็นพื้นที่และความสะอาดในร้าน พร้อมเห็นป้ายชื่อร้านชัดเจน

เตรียมเมนูอาหาร รูปถ่าย พร้อมราคา

                ขั้นตอนนี้คุณจะต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะทางฟู้ดแพนด้าจะตรวจสอบทุกข้อมูลที่คุณส่งไป เพื่อทำการประเมินว่าคุณจะได้เข้าร่วมเป็นร้านอาหาร foodpanda หรือไม่ โดยรูปถ่ายอาหารจะต้องมีความชัดเจน ถ่ายจากเมนูที่ทำจริงได้ยิ่งดี เมนูอาหารแต่ละรายการคุณจะต้องทำได้จริง และต้องคิดเสมอว่าหากมีออเดอร์มาพร้อมกันจำนวนมาก และอาหารต่างชนิดกันคุณจะต้องทำได้ทันเวลา ส่วนเรื่องราคาจะต้องตั้งให้มีความเหมาะสมไม่ถูกเกินไป และไม่สูงเกินไป โดยคุณอาจจะเข้าไปดูเมนูตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมร้านอาหารแล้วที่หน้าเว็บไซต์ของฟู้ดแพนด้า

ขั้นตอนการสมัคร

                มาถึงขั้นตอนการสมัคร คุณเพียงเข้าไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนที่เว็บไซต์ของฟู้ดแพนด้า จากนั้นฟู้ดแพนด้าจะส่งสัญญา มาให้คุณเซ็นตกลงเพื่อเข้าร่วมเป็นร้านอาหาร foodpanda จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบรายการอาหารและราคาที่คุณได้ส่งข้อมูลไป เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณจะได้รับแท็บเล็ต และได้รับการติดต่อเพื่อแนะนำการใช้งาน จากนั้นคุณก็พร้อมเข้าสู่การเป็นร้านอาหารออนไลน์แล้ว

                ข้อควรระวังในการเข้าร่วมเป็นร้านอาหาร foodpanda ด้วยฟู้ดแพนด้ามีนโนบายในการโปรโมทร้าน และการันตีราคาให้กับคุณ โดยที่คุณไม่ต้องหาลูกค้า หรือทำโฆษณาอะไรเพิ่มเติม คุณจึงไม่สามารถขอเพิ่มราคาอาหารภายหลังจากที่ได้มีการส่งข้อมูลไปสมัครแล้วได้ ดังนั้นคำนวณราคาอาหารที่ต้องการขายให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร